Čekáte-li nečekaně dítě — volejte 800 108 000Nesoudíme. Pomáháme

Proč jde o genocidu

Co je genocida?

Genocida je nepopsatelné zlo

Zobrazení potratu je nevyhnutelné pro objasnění jeho významu. Když se pokoušíme popsat hrůzu usmrcení dítěte před narozením, slova selhávají.

Potrat bude nadále trivializován jako menší ze dvou zel nebo snad jako nevyhnutelné zlo tak dlouho, dokud dovolíme, aby zůstal neviditelnou teorií. Fotografie znemožňují komukoliv, kdo má trochu upřímnosti, zůstat v přetvářce, že ‚to‘ není dítě a interrupce není násilím.

image

Definice a realita

Cambridgeský mezinárodní slovník definoval genocidu jako: Vraždu celé skupiny lidí, především celého národa, rasy, náboženské skupiny, atd. Ono atd. zdůrazňuje rozšiřování kritérií, podle kterých se skupiny obětí definují.

Kambodžské pole smrtiPol Potovo vyvraždění 1 ze 4 Kambodžanů je běžně označováno jako genocida i přes to, že jeho aktéři sdíleli tutéž etnickou příslušnost a národnost jako jejich oběti. Rudí Khmérové se pouze pokoušeli vyvraždit ty, které považovali za hrozbu komunistické revoluce – lidi se vzděláním – lékaře, právníky nebo učitele.

Bosenské čistkyNedávné vyvraždění jen 1 z 20 Bosňanů státem placenou armádou bylo jasně označováno jako genocida i přesto, že nedošlo k vyvraždění většiny národa. Celkový počet Bosňanů zavražděných v čistkách po dobu čtyř let války byl 200 000. I umělé potraty jsou dnes státem organizovány, ve státních zařízeních prováděny a částečně financovány.

Genocida v RwanděV období zhruba 100 dní v roce 1994 bylo vyvražděno podle většiny odhadů 800 tisíc až 1 milion lidí, převážně Tutsiů, což představuje zhruba 20% celé populace.

Každá genocida je zaměřená na nepohodlné

Obhájci genocidy potratů proto popírají lidskost dítěte před narozením, aby mohli obhájit hromadné zabíjení na základě věku, velikosti a místa. Právo na potrat ve skutečnosti umožňuje státu zbavit se nepohodlných lidí — dětí, nemocných, nebo takových, u nichž předpokládá ztíženou výchovu. Každá vražda dítěte před narozením ale zvyšuje míru násilí ve společnosti. Společnost se učí řešit problémy násilím na bezbranných. Ve společnosti, kde matka má právo nechat zabít své dítě, nemůže být spokojenost a mír.

Genocida se stala právem

Umělý potrat je v České republice beztrestný první tři měsíce těhotenství bez udání důvodu a do šestého měsíce může žena podstoupit potrat, pokud existuje i pouhé podezření, že dítě trpí genetickou poruchou. Zdravotní postižení se tak stává důvodem pro udělení trestu smrti dítěti před narozením. Ale i dítě před narozením má právo na přirozenou smrt. I nacisté dělali vše podle demokraticky přijatých zákonů a přesto byli v Norimberku právem odsouzeni pro nelidské jednání.

Fotomateriály

Jsme někdy kritizováni, že zobrazujeme drastické fotografie. Co je však upravdu špatné? Mlčet ke sterilnímu a profesionálnímu zabíjení, nebo toto zlo ukázat na veřejnosti, aby si většina uvědomila, co se děje často několik kroků od jejich domovů? Jak lze mluvit pozitivně o zlu a krutém násilí?

Načíst další

Fakta o umělých potratech

Následující údaje se týkají pouze chirurgických umělých potratů, protože statistiky a jakékoli odhady zabíjení počatých dětí chemickou cestou (hormonální antikoncepce, nitroděložní tělíska a tzv. pilulky po) nejsou možné.

Svět

Počet umělých potratů za rok
cca 43.8 miliónů
Počet umělých potratů za den
cca 120 tisíc

Pokles počtu potratů je větší v rozvinutých zemích. Je ovšem ovlivněn masivním rozšířením hormonální (abortivní) antikoncepce.

Guttmacher Institute
image

Česká republika

Od legalizace umělých potratů v roce jich bylo provedeno téměř 3 300 000. Každé šesté počaté dítě je dnes takto usmrceno.

V roce bylo
Za den
62 dětí usmrcených před narozením
Za týden
437 dětí usmrcených před narozením
Za měsíc
1 893 dětí usmrcených před narozením
Za rok
22 714 dětí usmrcených před narozením
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Důvod pro změnu zákona

Stanovisko státu je dle vyjádření vlády z léta 2003 k zákonu 66/1986 Sb. jednoznačné: Zákon o umělém přerušení těhotenství upravuje umělé přerušení těhotenství v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství.

Hlavním důvodem pro přijetí nové právní normy je její preventivní charakter. Každý zákon má především výchovný vliv na společnost. Dobrá legislativa je nezbytným pilířem komplexního programu prevence. Jakýkoliv dopad osvěty však zcela boří legislativa, která říká, že umělý potrat je v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství. Jsou to zákonodárci, kteří dnes brzdí osvětové úsilí mnohých v této oblasti.

Popírání lidskosti

Co jiného než člověka mohou zplodit dva lidé? Nečeká-li žena během těhotenství dítě, co tedy čeká? Vývojová stadia člověka označovaná jako embryo, plod, novorozenec, batole, adolescent, atd. jsou vývojová stadia člověka, jedinečné lidské bytosti. Člověk se totiž nevyvíjí v člověka, ale jako člověk.

Jak je patrné i z metod umělého oplození, roste dítě od početí nezávisle na matce. Roste podle svého vnitřního plánu, který samo od početí realizuje — jediné, co matka poskytuje, je vhodné prostředí a to jak před, tak i o po narození.

image

Člověk je osobou. Být osobou je vždy znakem lidství bez ohledu na aktuální schopnost se projevit (novorozenec, senilita, spánek). Přírodní věda sice ví, že dítě je člověkem od okamžiku početí, nicméně určit, že je rovněž osobou, je mimo její kompetence. Jde o záležitost filosofickou. Nedostatek filosofické reflexe (např. v materialismu) způsobuje, že je dnes za osobu nelogicky považováno dítě až po narození.

Tak, jak je v dnešní společnosti za plnohodnotnou osobu označován pouze člověk po narození, nebyl za plnohodnotnou osobu považován otrok v otrokářské společnosti.

Faktem zůstává, že některým vyhovuje, že dítě před narozením nemá právní ochranu, protože potom si s ním zvláště v prvním týdnu života mohou dělat, co chtějí: výzkum, testování léků, genetické manipulace, manipulace s embryi při umělém oplození, redukce nadbytečných plodů, atd.

Jedná se o systematickou genocidu

Vláda žádá, aby byla dostupná na každém gynekologicko-porodnickém oddělení. I mezinárodní organizace jako OSN nebo Světová banka prosazují umělý potrat jako ženské právo a žádají jeho dostupnost na celém světě. Většina evropských vlád spolufinancuje potraty též prostřednictvím zdravotního pojištění. Aparát, který vyhlazuje děti před narozením, nemůže být systematičtější, než je.

image

Sobecké upírání práv

Výbojné společnosti byly tradičně sobecké v uznání práv osob a šly za svými cíli přes mrtvoly. Naše společnost není výjimkou. Když se postaví našim zájmům do cesty zranitelná skupina — nám nepohodlná, máme tendenci se jí zbavit a ospravedlnit to popřením její lidskosti.

Při osídlování Severní Ameriky byli Indiáni nazváni podlidmi kvůli obraně svého území. Když koloniální mocnosti potřebovaly levnou pracovní sílu černochů, prohlašovali o Afričanech, že jsou méněcenní. Děti před narozením se staví do cesty mnohých zájmů sobecké společnosti. Ani ony nejsou uznány za plnoprávné členy naší moderní společnosti.

Dokumenty k tématu