Čekáte-li nečekaně dítě — volejte 800 108 000Nesoudíme. Pomáháme

Prosba za děti

Vy všechny dosud nepočaté,
kéž čistá láska s moudrostí
vám život dává v noci svaté,
ne v prchavé jen radosti.

Vy všechny dosud nezrozené,
vy v nejteplejším z lidských hnízd,
čekané buďte, vytoužené,
ať nevítá vás nenávist.

A vy, kterým již chvíle jistá
překročit dala tento práh,
kéž pro vás máme vždy dost místa
v srdci i v denních hodinách.


Ivana Kultová