Čekáte-li nečekaně dítě — volejte 800 108 000Nesoudíme. Pomáháme

Demonstrace

Park u OA a SŠ zdravotnické

Město České Budějovice
Datum pondělí 1. listopadu 2021

Souhrn: Perfektní - neobvykle pozitivní reakce, četné diskuse s děvčaty.

Útvar a umístění: Jedna ze dvou cest parkem obklopená dvěma řadami panelů + nenásilné panely směrem ke křižovatce.

Úřady: Bez problému; úřad jen žádal mapky se zákresem místa konání - poskytl jsem.

Počasí: Zataženo s trochou mrholením.

Reakce: Dostalo se nám dosti povzbuzení, jako třeba starší paní: "To jste hustí, všechna čest, že takto bojujete veřejně."

Se skupinkami děvčat byly diskuse hodně intenzivní a dlouhé. Jedny se vytočily, když jsem reagoval nesouhlasně na dotaz ohledně adopce dětí homosexuály. Argumentuji třeba tím, že by se v případě legalizace mohli za homosexuály vydávat pedofilové. Slečny jsem napomenul, že tu nejsem od nadávání ale od diskuse a pokud je moje názory urážejí, tak ať se na ně neptají. Ony se rychle uklidnily a zase pokračovaly věcně. Kluci se občas přidružili a poslouchali. Jeden hoch se vrátil s vlastními otázkami, když holky zmizely, věděl, že by ho nepustili ke slovu.

Stařenka vyprávěla: "Čekala jsem čtvrtou holčičku. Říkala jsem si, že 4 už je moc, že půjdu na potrat. Ale manžel mi řekl: "Ale Máňo, když uživíme tři tak čtvrtou taky, tak jí nech." Když jsem jí pak kojila, a viděla jsem, jak je krásná, tak jsem si řekla: "Vidíš to, jaká jsi kráva, tys jí chtěla hodit do koše."

Výjimkou byl mladík, jež se mě přeptal na text petice. Pak pronesl: "Vy jste proti potratům? Tak to jste vylízaný kretén."

Někteří podepsali petici jen z důvodu obav z nucené vakcinace. Ptali se nás, jestli se text petice i na tuto věc vztahuje. A já myslím, že ano - jestliže petice říká, že "Každý má právo na život, od početí do přirozené smrti." Dá se to vztáhnout i na celistvost a nedotknutelnost lidského těla v těchto časových hranicích: početí - smrt, a to ta přirozená. Mluví o tom i deset bodů Norimberského kodexu, což je soubor zásad medicínské etiky pro experimenty na lidech, který vzniknul jako důsledek soudu s vojenskými zločinci na norimberském soudě po skončení druhé světové války. Ocituji jen bod první: Dobrovolný souhlas lidské osoby je absolutně nevyhnutelný.

Také Úmluva o lidských právech a biomedicíně, v čl. 5 stanoví, že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví lze provést za podmínky, že k němu dotčená osoba (pacient) poskytla svobodný a informovaný souhlas, přičemž tato osoba musí být řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Takto dotčená osoba (pacient) pak může takový souhlas kdykoli svobodně odvolat.

Občanský zákoník v ustanoveních § 93 a § 94 uvádí, že nikdo nesmí mimo případ stanovený zákonem zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze a zásahu a o jeho možných následcích.

Statistika: Akce trvala od 11.30h do 16.45h, panely vidělo asi 2 300 lidí.

Rozdáno 8 modelů, 120 letáků. 39 podpisů.

Fotografie