Čekáte-li nečekaně dítě — volejte 800 108 000

Demonstrace

Atrium za obchodními domy

Město Žďár nad Sázavou
Datum úterý 13. října 2020

Souhrn: Děs a běs - počasí, lidi, úřad.

Útvar a umístění: Linie panelů podélně dělila cestu/prostranství. Jako obvykle, kdo nechtěl vidět obrázky, mohl ukročit a nevidět nic. Stejně to některým nestačilo.

Úřady: Je to těžko uvěřitelné, ale mám asi 40 minut videozáznamu a uložený e - mail. Od první návštěvy strážníků do rozpuštění shromáždění tajemnicí starosty trvalo bláznivé handrkování snad 2h. Byť se jeden ze strážníků zprvu snažil "problém" řešit zastrašováním, byli z celé úřední mise ti nejracionálnější - po prvotním šoku a bububu mě vyslechli a odešli si věc prověřit. Měli za to, že provádíme neoprávněný zábor. Pochopitelně se vrátili s poznáním, že je jsme v právu, neboť panely jsou akcesorická součást shromáždění. V tom přišla první a od počátku afektovaná úřednice a hned na mě začala zvedat hlas. „Tak snad se tady nebudeme hádat?!“, reaguji. „To teda budeme!“, pravila. „Tak to si teda nahraju“, já na to. Zkrátím to, ale zmíním ještě jednu perlu: „Já jsem majitel tohoto pozemku a já toto tady nechci!“ „No počkejte, majitelem je město Žďár a vy jste osoba, majitel být logicky nemůžete." A navíc, u veřejného prostranství pod širým nebem na majiteli pozemku nezáleží, může se tam konat shromáždění bez jeho souhlasu, pokud je zákonně oznámené příslušnému úřadu. Nechápu, proč mají úředníci malých měst pocit, že u dopravní značky "Obec" končí ústava a zákony ČR.

Další časový skok a další dějství - druhá úřednice rozpouští shromáždění. „Proč, na základě čeho?“ ptám se. „Na základě paragrafu Shromažďovacího zákona.“ „No jo, paragrafu, ale kterého?“ „No, no, to je jedno,...“, tápe paní tajemnice. „Ale to přece není jedno, potřebuju vědět, jakou část zákona jsem porušil, abych se mohl polepšit.“ Prý tedy z důvodu nedostatečného počtu pořadatelů, že na své straně (na druhé straně hlídal kolega) nedokážu ohlídat dva, byť souběžné chodníky. Mě ale stačilo hlídat 1 podchod a případné malé dítě přesměrovat na cestu za panely.

Dějství poslední: Druhý den jsem obdržel z úřadů e - mail, kde jsem byl požádán o podepsání přiloženého dokumentu. Z něj cituji:

Dne 13. 10. 2020 ve 14.20 dorazila na místo shromáždění tajemnice městského úřadu. Cílem bylo zjistit, zda je zajištěn řádný průběh demonstrace a nedochází k porušování podmínek.

Mezi tajemnicí a svolavatelem p. Petrem Tomšíkem bylo dohodnuto, že shromáždění bude (z důvodu nepříznivého počasí) předčasně ukončeno, což se tak i stalo cca ve 14.30 hod.

V odpovědi jsem připomněl, že existuje jisté desatero, které nám něco o lhaní říká (nevydáš křivého svědectví...) a staré české přísloví - kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe.

Počasí: Celý den jemně pršelo, časem ale stavidla zvedali. Stolek peticí jsme měli pod střechou a pod střechou se mohli schovat i ti, koho panely zaujaly a chtěli si je prohlédnout bez promoknutí.

Reakce: Téměř co kolemjdoucí, to nepřátelské poznámky, nadávky, nebo alespoň pohledy. Ale jak říkám, téměř. Byli i reakce radikálně odlišné - souhlasné a povzbuzující. Když jsme panely sklízeli, přišla paní středního věku a zvolala: "Jé, to jsou úžasné obrazy, proč nám je berete?" Když jsem jí vysvětlil, že je to na rozkaz úřadu, nechápala a zeptala se, jestli je může nějak získat. Ukázal jsem jí na stolek se srdíčkem, kde stále byly k dispozici petice a letáky, že si může vše stáhnout z našich stránek.

Statistika: Akce trvala od 11h do 15h, panely vidělo asi 400 lidí.

Rozdán 1 model, 40 letáků. 8 podpisů.

Fotografie